valibuk.net

A place for opinions and notes of a valibuk.

Optická sieť pre domácnosti v Bratislave II.

Tagged with: — ondrej at 2:01 pm on Friday, September 22, 2006

Keďže už je september a malo sa čosi diať (viď môj predchádzajúcu príspevok), opäť som zavolal na číslo z letáku od Orange.

K pripájaniu by malo prísť ku koncu roka, v decembri; zatiaľ prebieha výstavba siete… Služby ma mali zahŕňať internetové pripojenie, televíziu, video požičovňu a telefonovanie. Ceny či balíky služieb zatiaľ (stále) nie sú k dispozícii.

Som veľmi zvedavý, či sa Orange rozhodne spojiť dve nie až tak súvisiace oblasti — FTTH a GSM.
Myslím cenové zvýhodnenie, či zaujímavejšie služby, napríklad telefonovanie z domu do mobilnej siete za korunu, alebo zasielanie SMSiek zadarmo (zo stránky prístupnej len z vnútornej siete).

Pri troške fantátzie by sme sa mohli dočkať akcií za každý prenesený MB jedna SMSka z Vášho mobilu zadarmo :)

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • DZone
  • Digg
  • Reddit
  • Technorati
  • Furl
  • NewsVine
  • Slashdot
  • Ma.gnolia
  • StumbleUpon

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comment Preview


commercial break :)

Make an account on slicehost.com -- a really good hosting where you have your own virtual machine. I installed Gentoo there = I like it very much ;)